Thùng rác Composite

THÙNG RÁC NHỰA HÌNH CON THÚ
THÙNG RÁC NHỰA KHÔNG NẮP
THÙNG RÁC ĐẾ ĐÁ
THÙNG RÁC TREO ĐÔI
THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT
THÙNG RÁC 120L MÀU XANH LÁ